Huishoudelijk reglement

1. Het is ten strengste verboden te roken in gans het gebouw. Roken mag enkel buiten in de daarvoor voorziene rokersruimte op het terras naast de schuur. Peuken dienen netjes in de daarvoor voorziene asbakken gegooid te worden en niet op de grond of in de tuin.

2. Wij vragen zuinig en verantwoord om te springen met water, gas en elektriciteit.
Het verbruik is in de prijs inbegrepen, doch wij houden ons het recht een
bijkomende vergoeding van 50€ te vragen wanneer wij vaststellen dat er kwistig
omgesprongen wordt met water en energie.

3. Op verschillende plaatsen zijn brandblussers aanwezig. Wij raden aan bij aankomst
het evacuatieplan van de door u gehuurde ruimte te bestuderen.

4. Het afval (PMD, restafval, papier & karton, glas) dient u na gebruik mee te nemen.
Maandverband niet in de toiletten gooien wegens verstoppingsgevaar. In elk toilet zijn vuilbakken voorzien. Gelieve geen afval (peuken, kleine verpakkingen, …) achter te laten op het buitenterrein.

5. Wij hopen na u nog veel gebruikers te mogen verwelkomen. Mogen wij daarom
vragen het nodige respect te betonen voor alle meubels en materiaal. Verplaatsen
van meubels is toegestaan op voorwaarde dat deze correct terug gezet worden bij
vertrek. Bij eventuele vaststelling van schade zullen de kosten in rekening gebracht
worden na einde gebruik. De bovenruimte van de schuur is niet toegankelijk

6. In de keukenkast hangt een inventarislijst. Wij vragen u deze lijst te respecteren,
zodat de gebruikers na u ook voldoende materiaal in de kast vinden bij aankomst.

7. Betaling van de ter beschikking stelling moet betaald worden voor de aanvang op Rekeningnummer BE 12 0682 5002 4092. Het betalingsbewijs tonen bij afhaling van de sleutels.

Annulatieregeling:
a) >3 maand: geen kosten
b) 3 maand < 30 dagen: 40% van de kostprijs wordt aangerekend
c) <30 dagen: volledige gebruiksprijs wordt aangerekend

8. Bij extern gebruik van de polyvalente ruimte is enkel het terras, de groene zone voor de geitjes en afdak achteraan toegankelijk. De rest van de tuin wordt gereserveerd voor gebruikers van het vakantiehuis. Het is verboden voorbij het houten paviljoen te komen, tenzij er geen bezetting zou zijn in het vakantiehuis. De weides en stallen van de dieren mogen enkel met Kleppe-begeleiding betreden worden. NOOIT de dieren zelf voederen aub.

9. Om de rust van buren en de gebruikers van het vakantiecentrum te verzekeren, vragen wij om geen luide muziek op te zetten en de stilte buiten te respecteren na 22u. De organisatie van fuifjes is verboden.

10. Poetsmateriaal is aanwezig. Bij het poetsen, wordt het volgende van u verwacht:
- Alle gebruikte ruimtes vegen en dweilen.
- Poetsproducten dient u zelf te voorzien (Afwas, toilet, zeep, enz.)
- We verwachten dat u de ruimte achterlaat zoals u ze bij aanvang gekregen heeft.
Ook buiten dient alles netjes achtergelaten te worden.
U kan de poets (enkel poets, niet de keuken en de tafels ed) uitbesteden. Hiervoor betaalt u €60. Indien De Kleppe constateert dat de accommodatie niet achtergelaten is zoals afgesproken, is De Kleppe gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan te rekenen.

11.Tijdens de maanden november tot en met maart wordt een toeslag van €10/halve dag aangerekend voor het verbruik.

12. De 'verboden doorgang' en 'privé'-borden dienen gerespecteerd te worden.

13. De Overmolen VZW, deelwerking De Kleppe is niet verantwoordelijk voor
gebeurlijke ongevallen tijdens uw verblijf.