Sponsors

De Kleppe heeft geen overheidssteun voor personeel en dagelijkse werking. De prijs die we vragen aan onze gasten is te laag om de kosten te dekken, maar kan niet opgetrokken worden gezien de financiële problematiek van de doelgroep. De Kleppe is dus afhankelijk van de steun van particulieren, serviceclubs, fondsen en bedrijven. Ook UW STEUN kan wonderen doen!
 
In kader van een eventuele samenwerking, wil ik jullie aandacht vragen voor het volgende. De Kleppe is een nieuw project van vzw De Overmolen en biedt toegankelijke infrastructuur en activiteiten voor sociale zorgvakanties middenin de natuur van de Vlaamse Ardennen. Wij definiëren De Kleppe als een totaalproject waar verschillende domeinen elkaar raken en waar inclusie in alle deelwerkingen de rode draad is. Wij maken werk van sociale tewerkstelling, vrijetijdsaanbod voor bijzondere doelgroepen, sociaal toerisme, milieu, welzijn, vorming, dierenzorg en jeugd. Voor het vakantiecentrum richten we ons specifiek op organisaties, instellingen en groepen die werken met kansarme groepen, met mensen met een zorgbehoefte en mensen met een beperking. Voor onze dagelijkse werking werken we rechtstreeks met individuen uit de bovenbeschreven doelgroepen, in het kader van een werkervaringstraject of binnen de grote vrijwilligerswerking.

Hierbij ons sponsordossier voor bedrijven en organisaties in kader van de sociale therapie met de dieren. Graag wil ik u vragen om dit in overweging te nemen met uw bedrijf of organisatie.  Indien u gedrukte exemplaren wenst van het sponsordossiertje in bijlage, stuur ik dat graag op. Wij zijn voornamelijk op zoek naar organisaties die een duurzame samenwerking willen aangaan en een jaarlijkse steun willen doen. Maar uiteraard is ook een éénmalige steun meer dan welkom.

Stuur een mailtje naar info@dekleppe.be.

Telefoneren kan ook: +32 (0)494/12 98 46.

Altijd welkom voor een bezoek aan De Kleppe.