Tarieven

Tarieven

Verbruik en lakenpakketen zijn in de prijs inbegrepen.

tarieven

(*) scholen (jeugd tot 25j), senioren (65+) met een zorgvraag, financiële beperking, lichamelijke beperking,
mentale beperking, visuele beperking, auditieve beperking, autisme

(**) OPGELET: DOELTARIEF WORDT VERREKEND PER MODULE
'GEEN toeristenbelasting te betalen'

(**) Hoogseizoen (HS) : van april tem september + de schoolvakanties : Minimumprijs = maximum aantal bedden per module.
(**) Laagseizoen (LS) : van oktober tem maart behalve de schoolvakanties.

Kinderen onder de 3 jaar komen gratis mee.

Aankomst:
U kan op volgende dagen en uren aankomen:
U mag uw accommodatie steeds betrekken vanaf 15:00 op de eerste dag van uw verblijf.
Indien u reeds vroeger over de accommodatie wenst te beschikken, bespreken wij dit graag. Gelieve dit tijdig te melden zodat wij zorgen dat alles tijdig netjes en klaar is voor uw verblijf. In die hypothese dient u dit tijdig aan te vragen zodat wij deze mogelijkheid kunnen nakijken.

Vertrek:
U kan op volgende dagen en uren vertrekken:
Indien U ervoor gekozen heeft uw accommodatie niet zelf te poetsen, dient uw accommodatie steeds te verlaten voor 9:30 van de laatste dag van uw verblijf.
Indien U ervoor gekozen heeft uw accommodatie zelf te poetsen, dient u deze om 13:00 te verlaten.
Indien u afwijkingen wenst van dit regime, dan bespreken wij dit graag. In die hypothese dient u dit tijdig aan te vragen zodat wij deze mogelijkheid kunnen nakijken.

Wij vragen dat de aankomst- en vertrekmomenten gerespecteerd worden bij boeking van
een verblijf.

Er wordt een voorschot van 40% van uw totale verblijfskosten gevraagd, te betalen
binnen de 14 dagen na ontvangst van uw bevestigingsmail na reservatie.

Eens u uw verblijf geboekt hebt, vragen wij u binnen de 14 dagen het voorschot te storten op rek.nr.
BE12 0682 5002 4092 – BIC: GKCCBEBB.

Na ontvangst wordt uw boeking definitief bevestigd.

Annulatieregeling:
- Wanneer u uw boeking annuleert langer dan 3 maanden vóór uw verblijf,
wordt 80% van het door u betaalde voorschot terugbetaald.

- Wanneer u uw boeking annuleert 3 maanden tot 30 dagen vóór uw verblijf,
verliest u het voorschot integraal.

- Wanneer u uw boeking annuleert binnen de 30 dagen vóór uw verblijf, dient u alsnog
het door u geboekte verblijf te betalen aan ons minimumtarief per module (Zie tabel) min
het door u reeds betaalde voorschot. Een factuur zal u desgevallend worden toegestuurd
en dient betaald te worden binnen de 14 dagen na ontvangst.


Tot slot vragen wij u om minstens 1 week voor uw verblijf de gevraagde borgsom te storten:

    Grote Kleppe 500€
    Kleine Kleppe 300€
    Minikleppe 1 100€
    Minikleppe 2 100€


Ten laatste 3 weken na uw verblijf wordt deze som teruggestort, na aftrek van eventuele
schadekosten.