Sociale tewerkstelling

Met het project ‘werk in zorg, zorg om werk’ worden mensen met een bijzonder tewerkstellingsstatuut ingeschakeld. Dit gebeurt in samenwerking met het OCMW van Brakel en Geraardsbergen.

Het activiteitenprogramma wordt dus niet enkel gemaakt voor bijzondere doelgroepen maar ook
met en door bijzondere doelgroepen. Het trainen en begeleiden van de dieren blijkt immers
een zeer goeie job te zijn voor mensen die zelf op zoek zijn naar structuur en houvast
in hun professioneel en privéleven.

Een woordje uitleg is hier op zijn plaats.
Dieren socialiseren en trainen om ze te kunnen inzetten vraagt een goed opgebouwde en
consequente aanpak. De training- en verzorgingsprotocollen voor dieren vormen daarom
een bijzonder geschikte methodiek voor het aanleren van gestructureerde en
zorgvuldig uitgevoerde werkattitudes.

Hiernaast krijgen deze medewerkers ook andere verantwoordelijkheden afhankelijk van hun noden,
kennis en vaardigheden. Bv. Onderhoud tuin, klusjes, het mee begeleiden van
het activiteitenaanbod, administratief werk, onderhoud gebouw, enz.